W ustawie mamy omówione dokładnie aż 7 typów przetargów

Zamówienia publiczne (więcej: http://www.przetargi.info/) to z perspektywy prawnej bardzo ciekawe zagadnienie. Nietypowość samego zdarzenia oraz jego niepowtarzalność mogą zainteresować osoby z zewnątrz. Aby skutecznie omówić panujące w nim zasady trzeba posłużyć słownictwem typowo prawnym. Jest on dość zawiły dla człowieka. Dlatego temat zamówienia publiczne postaram się przekazać w nieco luźniejszej formie.

7 trybów postępowania przetargu

W ustawie mamy omówione dokładnie aż 7 typów przetargów. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć: przetarg ograniczony i nieograniczony. Dodatkowe typu przetargów wymagają zastosowania innych przesłanek niż wyżej wymienione w ustawie.

Oto lista wszystkich typów przetargów wraz z krótkim opisem każdego z nich:

  • przetarg nieograniczony – ta forma przetargu charakteryzuje się zaproszeniem do składania ofert przez nieograniczoną liczbę osób.
  • przetarg ograniczony – forma przetargu dla ograniczonej ilości osób. Może mieć formę zaproszenia do złożenia oferty.
  • negocjacja z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
  • dialog konkurencyjny – ma formę negocjacji. Po ogłoszeniu informacji o danym przetargu konkretne osoby są zapraszane na rozmowy wstępne. W drugim etapie zostają zaproszone do złożenia zamówienia.
  • partnerstwo innowacyjne – to nowy tryb przetargu, który nie został szczegółowo opisany w prawie.
  • negocjacje bez ogłoszenia – są poprzedzone rozmową na temat warunków umów z wykonawcami. Po przejściu do drugiego etapu wykonawcy mogę złożyć zamówienie.
  • zamówienia z wolnej ręki – jest to zamówienie publiczne, które obejmuje tylko jednego wykonawcę.